Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

8. března 2022 8:50

koncept prof. PaedDr. Koláře

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

Nově se můžete v ordinaci objednat na léčebnou metodu DNS, která je konceptem uznávaného českého fyzioterapeuta prof. Koláře.

Prostřednictvím technik DNS je ovlivněná práce svalů v jeho posturálně lokomoční funkci vycházející z vývojové ontogeneze.