Rehabilitace a Fyzioterapie

Objednávejte se na tel. č.: +420 603 719 604

Fyzioterapie je součást rehabilitace zabývající se prevencí, diagnostikou a následnou léčbou poruch pohybového systému.

Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob.

Jak probíhá první návštěva?

Zhotovíme Vám komplexní kineziologický rozbor a následně sestavíme léčebný postup.

Užíváme osvědčených fyzioterapeutických metod, například: mobilizační techniky dle prof. Lewita u kloubních blokád, techniku Ludmily Mojžíšové, Akrální koaktivační terapii, Dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře a jiné.

K uvolnění měkkých tkání využíváme post-izometrickou relaxaci nebo techniku míčkování dle pí. Jebavé, reflexní masáž k odstranění všech reflexně vzniklých změn na těle a v neposlední řadě volíme kineziotaping a fyzikální terapii.

Doporučíme Vám vhodnou pracovní ergonomii a naučíme Vás individuální autoterapii a cvičební sestavy pro uzdravení Vašeho těla.